عدل پیما http://adlpeyma.ir 2020-11-30T18:20:54+01:00 text/html 2020-01-06T13:06:39+01:00 adlpeyma.ir علی پارساپور هدف این وبلاگ http://adlpeyma.ir/post/1 هدف از ایجاد این وبلاگ ، هدفمند کردن&nbsp; مطالعات حقوقی خودم و نشر مطالب حقوقی است<br>لازم به ذکر است<br>فعالیت اصلی من روی سایت <br>&nbsp;https://berangesabz.ir/<br>می باشد<br>و در این وبلاگ ،ممکن است گاهی برخی مطالب حقوقی پوشش داده شود<br><br>آدرس بالاچه عدل پیما <br>https://www.balatarin.com/b/adlpeyma<br><br>&nbsp;کانال عدل پیما<br>https://t.me/s/adlpeyma<br><br><br>&nbsp;کانال وکیل یار<br>https://t.me/s/vakilyar <br>&nbsp;<br><br><br>####<br>این وبلاگ با دامنه دادپیما هم در دسترس است<br><br><br><br>